Klávesové zkratky

Klávesa
Akce
Ctrl+A
Výběr zvuku
E
Vysunout
F
Rychle vpřed
G
Výběr úhlu
I
Posun
K
Záložka
L
Otevřít seznam skladeb
M
Ztišit/Obnovit zvuk
Ctrl+M
Hlavní nabídka
N
Krok
O
Otevřít předvolby
P
Zachycení
Ctrl+P
Opakovaný záběr
Ctrl+Q
Přejít vpřed
R
Zpětně převíjet
S
Výběr titulků
T
Výběr titulu
X
Konec
Esc
Přepínat mezi celou obrazovkou a oknem
F1
Otevřít soubor Nápověda
Ctrl + +
Přiblížit
Ctrl + -
Oddálit
Shift + +
Zvýšit jas
Shift + Dolů
Snížit hlasitost
Shift + Nahoru
Zvýšit hlasitost
-
Snížit jas

Corel WinDVD shortcuts left Klávesové zkratky

Vlevo

Corel WinDVD shortcuts right Klávesové zkratky

Vpravo

Corel WinDVD shortcuts up Klávesové zkratky

Nahoru

Corel WinDVD shortcuts down Klávesové zkratky

Dolů
PgDn
Další kapitola
PgUp
Předchozí kapitola
Mezerník
Přehrát/Pozastavit
Enter
Vybrat
Konec
Zastavit
1-0
Přejít na kapitolu N

 

 

Klávesové zkratky