Konfigurace WinDVD

Funkce programu WinDVD můžete konfigurovat podle vlastních potřeb. Určete místo pro ukládání mediálních souborů v počítači, přidejte nebo odeberte moduly plug-in, nastavte možnosti pro soukromí a zabezpečení nebo vyberte kvalitu zvuku pro zvukové soubory, které chcete přehrávat z disků CD nebo DVD.

Chcete-li získat přístup k Nastavení WinDVD, klepněte pravým tlačítkem na Oblast zobrazení a vyberte Nastavení. Zobrazí se dialogové okno Nastavení.

Tato kapitola obsahuje informace o nastavení programu WinDVD. Některé funkce nemusejí být k dispozici ve všech verzích programu WinDVD. Další informace naleznete na webové stránce Corel na adrese www.corel.com.

Tato sekce obsahuje následující témata:

 

 

Konfigurace WinDVD