Konfigurace Nastavení oblasti

Zjistěte oblast, pro kterou je disk DVD určen, podle malé standardní ikony glóbu uprostřed disku, která obsahuje číslo oblasti. Pokud lze disk přehrávat ve více oblastech, je na ikoně glóbu uvedeno více čísel. Neobsahuje-li disk žádný kód oblasti, je na ikoně uvedeno slovo „ALL” (Vše), nebo ikona není vyobrazena.


Změna nastavení oblasti jednotky DVD

1 V dialogovém okně Nastavení klepněte na kartu Oblast.

Corel WinDVD setup region Konfigurace Nastavení oblasti

2 Vyberte oblast a klepněte na tlačítko OK.

 

 

Konfigurace Nastavení oblasti