Konfigurace Ovládání přehrávání

Nastavení Ovládání přehrávání umožňuje nastavit ovládání během přehrávání a zachycení. Také zde můžete nastavit Rodičovský zámek, který zabraňuje tomu, aby nepovolaní uživatelé, například děti a mladiství, přehrávali filmy, které mají vysoké hodnocení MPAA. Můžete také nastavit funkci Languagemate umožňuje učení nového jazyka pomocí opakování.


Konfigurace nastavení Ovládání přehrávání

1 V dialogovém okně Nastavení klepněte na kartu Ovládání přehrávání.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfigurace Ovládání přehrávání

2 V nabídce Konfigurace záložek a zachycení vyberte cílovou složku pro zazáložkované/zachycené obrázky a filmové klipy.

3 V části Konfigurace načasování ovládání nastavte délku (v sekundách) opakovaného záběru nebo nastavte počet sekund přeskočení v titulu. Výchozí rychlost pro funkce Čas opakovaného záběru a Přejít vpřed je 5 a 30 sekund.

4 Klepnutím na možnost Nastavit heslo lze nastavit rodičovské omezení pro disk DVD, jehož hodnocení přístupnosti je vyšší než hodnota nastavená pro možnost Nastavit hodnocení.

5 Klepnutím na možnost Nastavit hodnocení nastavíte maximální hodnocení (tzn. Všechna hodnocení, G, PG, PG-13, R a NC-17) filmů, které bude možné přehrávat v programu WinDVD.

6 V Nastavení rychlého klipu můžete nastavit následující:

• V rozevírací nabídce Velikost zachycení vyberte výchozí obrázek pro zachycené klipy.

• Posuňte posuvník Interval a upravte výchozí dobu mezi pořízením jednotlivých snímků klipu.

• Posuňte posuvník Rychlost přehrávání a nastavte výchozí rychlost klipu.

7 Vyberte možnost Povolit funkci Languagemate a naučte se nový jazyk při přehrávání pomocí funkce LanguageMate™, funkce programu WinDVD.

 

 

Konfigurace Ovládání přehrávání