Konfigurace předvoleb

Nastavení předvoleb umožňuje nastavit možnosti obecných funkcí.


Pro konfiguraci nastavení Předvoleb

1 V dialogovém okně Nastavení klepněte na kartu Předvolby.

Corel WinDVD setup preferences Konfigurace předvoleb

2 V rozevíracím seznamu Automaticky pokračovat vyberte z následujících možností:

Vždy začít od začátku: Pokračuje v přehrávání od začátku disku.

Vždy začít od poslední pozice: Pokračuje v přehrávání od místa, kde byl disk zastaven.

3 V části Předvolba přehrávače vyberte možnost Spustit z režimu celé obrazovky a DVD se spustí v režimu celé obrazovky.

Chcete-li nastavit zobrazení okna videa, vyberte možnost Normální nebo Vždy nahoře.

4 V části Konfigurace ovládání celé obrazovky vyberte některé z těchto možností:

Automaticky skrýt: Automaticky skryje Panel přehrávače a Hlavní lištu po určité době neaktivní myši. Můžete určit počet sekund, po jejichž uběhnutí se automaticky skryje Panel přehrávače a Hlavní lišta.

Zobrazit: Zobrazí Panel přehrávání a Hlavní lištu v režimu celé obrazovky.

Skrýt: Nezobrazí Panel přehrávání a Hlavní lištu v režimu celé obrazovky.

Pokud chcete na obrazovce zobrazit ovládací panely a další informace, zaškrtněte Povolit zobrazení na obrazovce. Zobrazení na obrazovce, neboli OSD, umožňuje uživatelům zobrazit informace nebo vybrat možnosti.

5 V rozevíracím seznamu Jazyk nabídky vyberte výchozí jazyk nabídky.

6 V rozevíracím seznamu Jazyk zvuku vyberte výchozí jazyk zvuku.

7 V rozevíracím seznamu Jazyk titulků vyberte výchozí jazyk zobrazených titulků.

8 V rozevíracím seznamu Styl titulků a doprovodných textů vyberte možnost Normální nebo Průhledné.

Normální: Titulky se zobrazí v původním stavu.

Průhledné: Titulky se zobrazí mírně průhledné.

9 Klepněte na tlačítko OK.

 

 

Konfigurace předvoleb