Konfigurace zvuku/obrazu

Nastavení zvuku/obrazu umožňuje nastavit předvolby zvuku, jako například výstup, konfiguraci reproduktorů a ovládání subwooferu a přizpůsobit nastavení obrazu.


Pro konfiguraci nastavení zvuku/obrazu

1 V dialogovém okně Nastavení klepněte na kartu Nastavení zvuku/obrazu.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Konfigurace zvuku/obrazu

2 V části Pokročilé ovládání zvuku proveďte jeden z následujících postupů:

• Zaškrtněte políčko Odeslat 0.1 (LFE Subwoofer) do reproduktorů nebo sluchátek, pokud chcete odeslat signál subwooferu do hlavních reproduktorů nebo sluchátek.

• Vybráním možnosti Povolit vnější zdroj zvuku povolíte vnější zařízení nacházející se v systému. Výstup vnějších zvukových zařízení se směšuje se zařízeními pro reprodukci zvuku v formátu MIDI a wave.

• Vyberte Pamatovat nastavení hlasitosti a při příštím spuštění programu WinDVD bude zachována poslední úroveň nastavení hlasitosti.

3 V nabídce Pokročilé ovládání obrazu proveďte jeden z následujících postupů:

• Vyberte Použít hardwarovou akceleraci dekódování a zobrazí se související technologie obrazu (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon nebo Intel Clear Video).

• Když zaškrtnete políčko PAL TruSpeed, budou automaticky opravovány chyby rychlosti systému PAL a upravována výška zvuku.

• Chcete-li nastavit pevný poměr stran videa, vyberte Pevný poměr stran.

4 Klepněte na tlačítko OK.

 

 

Konfigurace zvuku/obrazu