Zobrazení informací

Karta Informace zobrazuje aktuální informace o systému a nastavení. Tyto informace mohou pomoci při řešení potíží nebo komunikaci s technickou podporou.


Pro zobrazení informací

1 V dialogovém okně Nastavení klepněte na kartu Informace.

Corel WinDVD setup information Zobrazení informací

2 Proces ukončíte klepnutím na tlačítko OK.

 

 

Zobrazení informací