Nastavení předvoleb zobrazení

Můžete vytvářet seznamy stop svých zvukových a obrazových titulů, záložkovat oblíbené scény, vytvářet snímky obrazovky nebo zachycovat celé klipy.

Tato sekce obsahuje následující témata:

 

 

Nastavení předvoleb zobrazení