Vytváření seznamů stop

Seznam stop zobrazuje vlastní seznamy mediálních souborů dostupných pro přehrávání. Můžete seskupit mediální soubory, jako je zvuk a obraz, a určit upřednostňované pořadí přehrávání. Do Seznamu stop můžete přidat libovolný typ souboru podporovaný programem WinDVD, a to včetně celého zvukového nebo obrazového disku.

Corel WinDVD open playlist Vytváření seznamů stop


Pro vytvoření seznamu stop

1 V hlavním okně programu WinDVD klepněte na Otevřít a vyberte možnost Soubor. Zobrazí se panel Otevřít.

2 Klepněte na tlačítko Corel WinDVD playlist add Vytváření seznamů stop a přidejte nový seznam stop do současné složky. Seznamy stop jsou seřazeny podle čísel počínaje od názvu MyPlaylist_001, MyPlaylist_002, MyPlaylist_003 atd. Pokud chcete seznam stop přejmenovat, klepněte na něho pravým tlačítkem.


Pro vytvoření dočasného seznamu stop

Soubory můžete přetáhnout do Oblasti zobrazení a přidané soubory se zobrazí v dočasném seznamu stop. Klepněte pravým tlačítkem na dočasný seznam stop pro jeho otevření či odstranění. Dočasný seznam stop bude vymazán po ukončení programu WinDVD.


Pro úpravu seznamu stop

Soubory můžete kopírovat a vkládat z jednoho seznamu stop do druhého a odstranit položky ve stejném seznamu stop klepnutím pravým tlačítkem na Panel seznamu stop a výběrem dané možnosti. Program WinDVD automaticky uloží změny.

Můžete také kopírovat a vkládat soubory mezi dočasnými a stávajícími seznamy stop.


Pro spuštění seznamu stop

Poklepáním na seznam stop spustíte přehrávání. Díky zobrazení Panelu seznamu stop můžete mít sady oblíbených zvukových a obrazových souborů stále po ruce, aniž byste museli vědět, kde jsou dané soubory uložené.

Poklepáním na položku seznamu stop spustíte přehrávání.

Aktuálně používaný seznam stop je zvýrazněný. Pokud chcete seznam stop odstranit nebo přejmenovat, klepněte na něho pravým tlačítkem.


Pro uložení seznamu stop

Vlastní seznam stop můžete uložit na pevný disk svého počítače. Ve výchozím nastavení program WinDVD automaticky ukládá seznamy stop jako soubory *.PLF. Výchozí složka pro ukládání seznamu skladeb je Documents and Settings\ [Uživatelské jméno]\Corel\WinDVD.

 

 

Vytváření seznamů stop