Vytváření záložek

Záložky umožňují označit Vaše oblíbené scény ve filmu pro budoucí přístup. WinDVD umožňuje umístění maximálně 300 záložek do každého filmu. Záložky můžete přidávat při sledování obrazového DVD, DVD+VR a DVD-VR.


Pro vytváření záložek

Při sledování videosouboru klepněte na Nástroje > Záložky. Zobrazí se Prohlížeč záložek.

Corel WinDVD bookmark panel Vytváření záložek

Až dojdete ke scéně, kterou chcete zazáložkovat, klepněte na tlačítko Corel WinDVD bookmark add Vytváření záložek a přidejte záložku.

Ve výchozím nastavení se záložka zobrazí jako miniatura v Prohlížeči záložek. Označená umístění budou uložena do složky Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Application Data\Corel\WinDVD\Záložka. Název souboru záložky bude obsahovat název titulu a číselný kód času (např. TT01Ch10 00:15.31).

Pro automatické záložkování body rozdělení kapitol klepněte na Corel WinDVD bookmark chapters Vytváření záložek.


Pro zobrazení záložky

Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Poklepejte na miniaturu záložky na Panelu záložek.

  • Klepněte pravým tlačítkem na Oblast zobrazení, klepněte na Záložka > Prohlížeč záložek a vyberte miniaturu záložky.


Pro uložení nebo export záložky

Vlastní záložku můžete uložit na pevný disk svého počítače. Ve výchozím nastavení program WinDVD automaticky ukládá záložky jako soubory *.XML.

Chcete-li uložit záložku, klepněte na tlačítko Corel WinDVD bookmark export Vytváření záložek v Prohlížeči záložek, zadejte název záložky a poté klepněte na Uložit.


Pro import záložky

Stávající záložky z filmů můžete otevřít klepnutím na tlačítko Corel WinDVD bookmark import Vytváření záložek v Prohlížeči záložek.


Pro odstranění miniatury záložky

V Prohlížeči záložek vyberte miniaturu záložky a klepněte na tlačítko Corel WinDVD bookmark delete Vytváření záložek. Bude vymazána pouz
e miniatura a soubor se záložkou zůstane ve složce Záložka.

Zobrazení miniaturních záložek Titul disků VR

Program WinDVD podporuje přehrávání disků VR, které umožňují kdykoliv upravovat filmy na disku DVD. Pokud je vložený disk typu DVD+VR nebo DVD-VR, klepněte na tlačítko Corel WinDVD bookmark chapters Vytváření záložek a zobrazí se miniaturní záložka Titul. Klepněte na tlačítko znovu a zobrazí se miniaturní ikona Kapitola aktuálního titulu. Klepnutím na miniaturu ji zobrazíte.

 

 

Vytváření záložek