Přístup k obsahu BD-J

Program WinDVD umožňuje povolit a přistupovat k obsahu BD-J podle podporovaných funkcí Vašeho BD.

Corel WinDVD note%20graphic Přístup k obsahu BD J

Většina klávesových zkratek bude při přístupu k obsahu BD-J nefunkční. Můžete použít simulaci myši k přesunu a ovládání chodu BD-J tím, že povolíte simulaci myši v nabídce Předvolby.

 

 

Přístup k obsahu BD-J