Přehrávání složek

Vyberte video složku klepnutím na Otevřít > Složka. Klepněte na jednotku, kde je uložený obraz disku nebo složka DVD, vyberte složku obsahující video a poté klepněte na Použít.

Tato funkce funguje zejména u obrazů disků DVD nebo jiných disků nakopírovaných do Vašeho počítače.

Přehrávání přímo ze zařízení

WinDVD také podporuje přehrávání přímo ze zařízení, které umožňuje přehrávat nahrané video pořízené na digitální kameře bez nutnosti předchozího kopírování na počítač.

Pro přehrávání přímo ze zařízení připojte digitální kameru ke svému počítači, vyberte jednotku videokamery, a poté otevřete složku, jako byste otevírali jakoukoli jinou složku s obrazem disku.

Corel WinDVD note%20graphic Přehrávání složek

Pro přehrávání přímo ze zařízení musí program WinDVD podporovat formát nahraného videa.

 

 

Přehrávání složek