Učení s funkcí LanguageMate

Funkce LanguageMate™ pomáhá v učení nového jazyka opakováním. Podobně jako funkce Opakovat A/B umožňuje opakovat přehrání určitého úseku.

Pokud je vybrána možnost Povolit funkci Languagemate na kartě Ovládání přehrávání v nabídce Nastavení, klepněte pravým tlačítkem na Oblast zobrazení a klepněte na Opakovat, a poté povolte tuto funkcí výběrem možnosti Languagemate.

Můžete také vybrat požadovanou délku opakovaného úseku. Vyberte z místní nabídky možnost Languagemate 6 s., Languagemate 12 s. nebo Languagemate 18 s.

Přehrávání se opakuje, dokud nevyberete z nabídky možnost Bez opakování.

 

 

Učení s funkcí LanguageMate