Změna nastavení

Chcete-li změnit základní nastavení, klepněte na Nástroje > Vylepšení. Chcete-li změnit nastavení systému, včetně konfigurace reproduktorů a výchozího nastavení, klepněte na Nastavení v místní nabídce. Další informace naleznete v části Konfigurace WinDVD.

 

 

Změna nastavení