Zobrazení informací o mediálním souboru

Při sledování mediálního souboru klepněte Corel WinDVD captionbar info Zobrazení informací o mediálním souboru na Hlavní lištu a můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím vlastností filmu na obrazovce. Tak získáte podrobnosti o aktuálně přehrávaném disku/souboru. Dostupnost těchto informací závisí na typu použitého disku/souboru.

 

 

Zobrazení informací o mediálním souboru