Vylepšení kvality zvuku a obrazu

Nabídka Vylepšení umožňuje nastavit předvolby zobrazení při sledování oblíbených videí, takže můžete použité efekty vidět a slyšet v reálném čase.

Zařízení pro přehrávání, DSP a Zvukový efekt jsou nabídky pro výjimečné zvukové možnosti a funkce. Nabízejí funkce pro výběr zdroje zvuku, technologie, grafického ekvalizéru, efektů DSP, prostředí naslouchání a kvality zvuku na základě obsahu DVD.

Pomocí nabídek Barva, Vylepšení obrazu, All2HD a Tempo můžete upravit barvy, přidat zvláštní efekty, nastavit velikost obrazovky a její vlastnosti a povolit Tempo, to vše je k dispozici během přehrávání, takže můžete přesně pozorovat použité efekty.

Spust’te nabídku Vylepšení klepnutím na tlačítko Nástroje na Hlavní liště a vyberte Vylepšení.

Tato sekce obsahuje následující témata:

Corel WinDVD note%20graphic Vylepšení kvality zvuku a obrazu

Některé funkce nemusejí být dostupné, pokud v dialogovém okně Nastavení vyberete Použít hardwarovou akceleraci dekódování.

Některé funkce nemusejí být k dispozici ve všech verzích programu WinDVD.

 

 

Vylepšení kvality zvuku a obrazu