Nastavení barvy

Ovládací prvky barev programu WinDVD jsou podobné jako na běžném televizoru. Umožňují upravit jas, kontrast, odstín a další parametry.

Corel WinDVD enhancements color Nastavení barvy


Konfigurace nastavení barvy:

Na kartě Barva vyberte zobrazovací zařízení, aby se použilo nastavení, které je pro zařízení optimální. K možnostem pro vytvoření nové předvolby patří Výchozí, LCD, CRT, Projektor a Vlastní.

Upravte následující atributy přesunutím příslušných posuvníků.

  • Jas: Zvyšuje nebo snižuje jas obrazu.

  • Kontrast: Zvyšuje nebo snižuje kontrast.

  • Odstín: Upravuje odstín od zelené po purpurovou.

  • Barva: Upravuje barvu od černobílé po živější barvy.

  • GAMMA: Upravuje snímky určené k zobrazení na určitém médiu (např. na filmovém plátně), aby se správně zobrazily na jiné obrazovce (např. na LCD monitoru).

Chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení, klepněte na tlačítko Obnovit.

 

 

Nastavení barvy