Nastavení DSP

V části DSP můžete vylepšit přehrávání hudby výběrem přednastaveného nastavení ekvalizéru pro různé typy hudby.

Corel WinDVD enhancements dsp Nastavení DSP

Možnosti: Rock, Bas, Hala, Soft, Vokální, Klasika, Blues, Pop, Rap, Metal, Country, Jazz, Folk, New Age, Opera, Swing, Mluvené slovo a Vlastní.

Pokud chcete ekvalizér nastavit ručně, vyberte možnost Vlastní. Přesunutím posuvníků určete, které frekvence budou v amplitudě zvýšeny nebo sníženy.

  • Podélné vyvážení hlasitosti: Upravuje množství zvuku dodané ke každému reproduktoru.

  • Příčné vyvážení hlasitosti: Upraví příčné vyvážení hlasitosti mezi levou a pravou stranou.

  • Obnovit: Obnoví výchozí nastavení.

 

 

Nastavení DSP