Nastavení zvukového efektu

Záložka Zvukový efekt obsahuje možnosti nastavení zvuku pro vytvoření ideálního poslechového prostředí a nastavení funkcí karaoke.

Corel WinDVD enhancements audio%20effect Nastavení zvukového efektu


Pro nastavení poslechového prostředí

V části Prostředí nastavte předvolby poslechu výběrem z následujících režimů:

  • Normální: Optimální pro většinu počítačových prostředí. Zvyšuje hlasitost zvuku a omezuje dynamický rozsah, aby byl zajištěn pohodlný poslech.

  • Kino: Zachovává původní dynamický rozsah filmu a poskytuje zvuk s kvalitou zvuku v kinosálu.

  • Noční režim: Omezuje hluboké tóny a nejhlasitější zvuky. Zvuk je mnohem jemnější a obsahuje méně rušivého hluku.

V části Halový efekt můžete simulovat prostředí velkého sálu nebo divadla. Typ síně můžete nastavit vybráním možnosti Opera v Sydney, Divadlo Chicago nebo možnosti Divadlo Broadway. Pokud chcete ručně nastavit velikost a teplotu místnosti, vyberte možnost Vlastní.

Velikost místnosti nastavuje velikost místnosti. Větší místnost vytvoří více odrazových efektů.

Teplota upravuje teplotu místnosti. Tento parametr určuje, kolik zvuku je pohlceno a kolik odraženo.


Pro úpravu nastavení karaoke

Možnosti části Karaoke platí jen pro disky DVD a VCD s funkcí karaoke. Pomocí těchto možností můžete vylepšit zábavu při karaoke.

  • Melodie: Odesílá do reproduktorů také melodii.

  • Ozvěna: Vytváří efekt ozvěny.

  • Výška tónu: Upraví výšku tónu, abyste našli správný tón, pokud si chcete sami zazpívat. Pomocí posuvníku lze přejít mezi nízkou polohou (vlevo) po vysokou polohu (vpravo) v polovičních krocích.

 

 

Nastavení zvukového efektu