Pokročilé nastavení zvuku

Všem, kteří požadují zvláštní flexibilitu, nabízí program WinDVD další možnosti na kartě Nastavení zvuku/obrazu v dialogovém okně Nastavení. Viz Konfigurace zvuku/obrazu.

Odeslat 0.1 (LFE Subwoofer) do reproduktorů nebo sluchátek

Tato funkce slouží k tomu, aby nedošlo ke ztrátě efektů s nízkou frekvencí (LFE, subwoofer nebo kanál 0.1) u zdrojů Dolby Digital v systému, ve kterém není nainstalovaný subwoofer.

Pokud zaškrtnete možnost Odeslat 0.1 (LFE Subwoofer) do reproduktorů nebo sluchátek, odešle se signál subwooferu do levého předního a pravého předního reproduktoru (nebo sluchátek). Je-li aktivována tato funkce, program WinDVD odešle signály efektů s nízkou frekvencí rovnoměrně do hlavních reproduktorů nebo do sluchátek. Funkce poskytuje bohatší zvuk bez subwooferu.

Tuto funkci povolte pouze v případě, že hlavní reproduktory mohou snést výraznou basovou energii s frekvencí pod 80 Hz. Funkce by se s většinou počítačových reproduktorů neměla používat.

 

 

Pokročilé nastavení zvuku