Použití vylepšení obrazu

Karta Vylepšení obrazu umožňuje použít filtry a efekty na zobrazení filmu.

Corel WinDVD enhancements video%20enhancement Použití vylepšení obrazu


Konfigurace nastavení vylepšení obrazu

1 Filtr na obraz použijete zaškrtnutím políčka efektu. K dispozici jsou následující efekty:

Efekt kinosálu: Zvyšuje ostrost obrazu pro reprodukci kino kvality pomocí technologie společnosti Corel.

Odsněžit: Vylepšuje a vytváří jasnější obraz.

Zvýšení kvality: Aplikuje realističtější a přirozený efekt s možnostmi Základní a Pokročilé.

Ostrost: Vylepšuje detaily v obrazu, vytváří leptavý efekt.

Odblokovat: Používá odblokovací filtr kodeku h264. Vytváří vynikající kvalitu obrazu při nízkém objemu dat.

Poznámka: Obrazové efekty jsou dostupné podle druhu přehrávaného disku.

2 V části Odstranit prokládání vyberte způsob v případě, že obrazový obsah vyžaduje převod z prokládaného formátu na progresivní formát. Základními dvěma technikami zrušení prokládání jsou Weave a Bob.

Auto: WinDVD automaticky určí správný způsob zrušení prokládání.

Režim Force Bob (pro filmy): Vytvoří celý snímek z jednoho pole zdvojnásobením každého řádku. Při této technice dochází k mírnému rozostření.

Režim Force Weave (pro datové proudy): Spojuje dvě po sobě jedoucí pole do jednoho snímku. Tato technika nabízí ostřejší obraz.

Progresivní: Progresivní zrušení prokládání je aktuální nejmodernější obrazová technologie, která dokáže převést 60 prokládaných polí na 60 progresivních polí. Zvýší se tak přenosová rychlost na dvojnásobek a přehrávání filmů je plynulejší.

3 Klepněte na rozevírací nabídku Inteligentní roztažení a vyberte požadované nastavení pro povolení/zakázání Inteligentního roztažení. Tato funkce kompenzuje rozdíl poměrů stran při sledování obsahu formátu 4:3 na obrazovce formátu 16:9 nebo naopak. Minimalizuje zkreslení tak, že roztáhne pouze okraje obrazu a obsah uprostřed obrazu ponechá v původním stavu.

Vypnout: Zakazuje funkci Inteligentní roztažení.

Roztažení na 4:3: Upraví obrazový obsah formátu 16:9 pro zobrazení ve formátu 4:3. Upravte posuvník Střed a Šířka na požadované zobrazení.

Roztažení na 16:9: Upraví obrazový obsah formátu 4:3 pro zobrazení ve formátu 16:9.

Další přizpůsobení můžete provést pomocí posuvníků Střed a Šířka, pokud jsou k dispozici u přehrávaného obsahu.

Chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení, klepněte na tlačítko Obnovit.

 

 

Použití vylepšení obrazu