Používání Tempa

Zpomalené a zrychlené přehrávání umožňuje upravit rychlost přehrávání od poloviční po dvojnásobnou se zachování stereofonního výstupu a bez zkreslení zvuku. Toto je užitečná funkce, která umožňuje upravit celkovou délku nebo dobu přehrávání podle potřeb. Pokud musíte shlédnout celý film do určité doby, která je kratší než délka filmu, můžete přehrávání pomocí funkce Zpomalené a zrychlené přehrávání zrychlit.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Používání Tempa


Pro konfiguraci nastavení Tempa

1 Klepnutím na možnost Pomalu nebo Rychle zpomalte nebo zrychlete přehrávání. Rychlost přehrávání lze také ovládat pomocí posuvníku pod tlačítky.

Rychlost přehrávání bude zobrazena v okně Rychlost přehrávání. Aby zvuk nebyl v průběhu přehrávání ovlivněn, bude maximální a minimální mez omezena na 0,5x až 2x.

Zbývající čas zobrazuje čas, který zbývá do konce filmu.

2 Klepněte přepínač Výchozí a zadejte čas, kdy chcete dokončit sledování přehrávaného filmu v souladu s časem na Vašem počítači.

3 Klepněte na přepínač Celková délka filmu a zadejte čas, který máte k dispozici pro shlédnutí filmu.

Chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení, klepněte na tlačítko Obnovit.

 

 

Používání Tempa