Nastavení hlasitosti

Po spuštění filmu můžete ovládat hlasitost přehrávače WinDVD.

  • Chcete-li zvýšit hlasitost, přesuňte posuvník hlasitosti vpravo nebo stiskněte klávesy [Shift] + [Šipka nahoru] na klávesnici.

  • Chcete-li snížit hlasitost, přesuňte posuvník hlasitosti vlevo nebo stiskněte klávesy [Shift] + [Šipka dolů] na klávesnici.

  • Hlasitost ztlumíte klepnutím na tlačítko Ztlumit nebo stisknutím klávesy [M] na klávesnici.

 

 

Nastavení hlasitosti