Přehrávání filmového disku

WinDVD spustí se automaticky po vložení filmového disku do výchozí optické jednotky.

Můžete také klepnout na Otevřít > optickou jednotku a vybrat umístění disku.

Titul lze spustit ručně klepnutím na tlačítko Přehrát nebo stisknutím klávesy [Enter] na klávesnici.

Pokud chcete přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko Pozastavit na primárním panelu přehrávače nebo stiskněte mezerník na klávesnici. Přehrávání obnovíte klepnutím na tlačítko Přehrát nebo opětovným stisknutím mezerníku.

 

 

Přehrávání filmového disku