Sledování filmu na celé obrazovce

Poklepejte na Oblast zobrazení nebo stiskněte klávesu [Esc] a přepněte zobrazení do režimu celé obrazovky.

V režimu celé obrazovky se po klepnutí na Oblast zobrazení zobrazí Hlavní lišta a Panel přehrávače. Poklepáním nebo stisknutím klávesy [Esc] obnovíte předchozí velikost okna.

Velikost okna programu WinDVD lze manuálně upravit klepnutím a táhnutím jeho rohů.

Přiblížení a posun

Stiskněte jednou klávesu [Ctrl] + [+] na klávesnici pro přiblížení na 150 %, dvakrát pro přiblížení na 200 % a třikrát pro přiblížení na 300 %. Stiskněte klávesu [Ctrl] + [-] na klávesnici pro oddálení. Pomocí kurzoru myši můžete při přiblížení posunovat a pohybovat oblastí zobrazení.

Corel WinDVD tip%20graphic Sledování filmu na celé obrazovce

Chcete-li vždy spustit přehrávání filmu v režimu celé obrazovky, můžete povolit Spustit z režimu celé obrazovky v dialogovém okně Nastavení.

Skrytí Panelu přehrávače a Hlavní lištu

Klepnutím na Oblast zobrazení můžete přepínat mezi skrytím a zobrazením Panelu přehrávání a Hlavní lišty. Díky tomu získáte v režimu celé obrazovky zobrazení bez překážek. Kurzorem myši můžete také najet na horní nebo dolní část obrazovky a zobrazit tak skryté panely.

Chcete-li automaticky skrýt Panel přehrávače a Hlavní lištu po určité době neaktivní myši, povolte Automaticky skrýt v dialogovém okně Nastavení.

 

 

Sledování filmu na celé obrazovce