Změna kapitol

Chcete-li přejít na jinou kapitolu, klepněte na tlačítko Další nebo Předchozí kapitola.

Můžete také postupovat následovně:

  • Stiskněte tlačítko [Page Up] na klávesnici pro přechod na předchozí kapitolu.

  • Stiskněte tlačítko [Page Down] na klávesnici pro přechod na další kapitolu.

  • Klepnutím pravým tlačítkem na Oblast zobrazení se zobrazí nabídka Kapitola.

 

 

Změna kapitol