Zpětné převíjení a posun vpřed

Chcete-li film zpětně převíjet nebo posunout vpřed, klepněte na tlačítko Zpětně převíjet nebo Rychle vpřed. Rychlost přehrávání se zvyšuje klepáním na tlačítko.

Corel WinDVD note%20graphic Zpětné převíjení a posun vpřed

Pokud je rychlost rychlého posunu vpřed nastavená na 2x, budete ještě rozumět dialogům.

 

 

Zpětné převíjení a posun vpřed