Hlavní lišta

Hlavní lišta zobrazuje možnosti přizpůsobení zážitku ze sledování.

Nabídka
Funkce
Popis

Corel WinDVD captionbar open Hlavní lišta

Vyberte mediální zdroj
Zobrazuje možnosti pro otevření souboru:

  • Optická jednotka Otevře mediální soubor z jednotky DVD.

  • Soubor Otevře mediální soubor z pevného disku počítače nebo ze serveru UPnP v síti.

  • Složka Otevře mediální soubor ze složky DVD.

Corel WinDVD captionbar tools Hlavní lišta

Nástroje
Zobrazí podmenu s nabídkami, včetně:

  • Záložky Otevře okno procházení záložek.

  • Zachycení Otevře okno procházení zachycení.

  • Vylepšení Zobrazí podmenu karet pro vylepšení zvuku a videa.

Corel WinDVD captionbar dvd Hlavní lišta

Typ média
Označuje typ přehrávaného média a zobrazuje podmenu možností, které se liší podle přehrávané položky, včetně:

  • Nabídka Titul Zobrazí nabídku disku DVD.

  • Hlavní nabídka Zobrazí hlavní nabídku DVD.

Corel WinDVD captionbar eject Hlavní lišta

Vysunout
Vysune optický disk z přehrávače.

Corel WinDVD captionbar corelguide Hlavní lišta

Průvodce Corel
Zobrazí Průvodce Corel, který nabízí přístup k různým zdrojům nápovědy.

Corel WinDVD captionbar info Hlavní lišta

Informace
Zobrazí/skryje informace o videu.

Corel WinDVD captionbar minimize Hlavní lišta

Minimalizovat
Skryje okno bez ukončení aplikace, kterou lze rychle otevřít na hlavním panelu.
Corel WinDVD captionbar maximize Hlavní lišta Corel WinDVD captionbar restore Hlavní lišta
Maximalizovat/Obnovit
Zobrazí okno na celou obrazovku. / Obnoví okno na původní velikost.

Corel WinDVD captionbar exit Hlavní lišta

Konec
Ukončí přehrávač WinDVD.

 

 

Hlavní lišta