Panel přehrávače

Příkazová tlačítka pro přehrávání jsou umístěna na panelu přehrávače.

Corel WinDVD player panela Panel přehrávače

Ikona
Funkce
Popis

Corel WinDVD pp audio Panel přehrávače

Zvuk
Zobrazuje aktuálně používanou technologii zvuku, jako je PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS nebo DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Panel přehrávače

Typ média
Zobrazuje typ aktuálního média, jako je DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Audio CD, Karaoke nebo MP3.

Corel WinDVD pp volume Panel přehrávače

Ovládání hlasitosti
Přesunutím jezdce zvýšíte nebo snížíte hlasitost přehrávání. Klepnutím na ikonu reproduktoru ztlumíte hlasitost.

Corel WinDVD pp stop Panel přehrávače

Zastavit
Klepněte pro zastavení přehrávání média.

Corel WinDVD pp rewind Panel přehrávače

Zpětně převíjet
Klepněte pro zpětné převíjení. Výchozí rychlost převíjení je 1x. Je možné ji změnit na jednu z následujících možností: 2x, 4x, 8x, 20x nebo 60x.

Corel WinDVD pp previous Panel přehrávače

Předchozí kapitola
Klepnutím přejdete na začátek předchozí kapitoly.

Corel WinDVD pp play Panel přehrávače

Corel WinDVD pp pause Panel přehrávače

Přehrát/Pozastavit
Klepnutím přehrajete/pozastavíte přehrávání videa.

Pokud je video v režimu opakování (pomocí funkce Opakovat A/B nebo Languagemate), obnovíte klepnutím na Přehrát/Pozastavit normální přehrávání.

Corel WinDVD pp next Panel přehrávače

Další kapitola
Klepnutím přejdete na začátek následující kapitoly.

Corel WinDVD pp fastforward Panel přehrávače

Rychle vpřed
Klepněte pro rychlý posun vpřed. Výchozí rychlost posunu vpřed je 2x. Je možné ji změnit na jednu z následujících možností: 4x, 8x, 20x nebo 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Panel přehrávače

Celá obrazovka/Obnovit
Zobrazí okno na celou obrazovku. / Obnoví okno na původní velikost.

Corel WinDVD pp elapsedtime Panel přehrávače

Uplynulý čas
Označuje počet hodin:minut:sekund, po které je film přehráván.

Corel WinDVD note%20graphic Panel přehrávače

Pokud disk nebo soubor, který přehráváte, neobsahuje funkce uvedené v tabulce výše, ovládací tlačítka nebudou aktivní.

Místní nabídka

Místní nabídka programu WinDVD je nabídka, kterou lze otevřít klepnutím pravým tlačítkem v oblasti zobrazení.

Místní nabídka poskytuje několik možností pro ovládání přehrávání filmu a zvuku. Některé možnosti nejsou k dispozici vždy. Pokud není možnost dostupná, je zobrazena šedě. Šipky směřující doprava oznamují přítomnost sekundární nabídky. Ponecháte-li ukazatel myši nad šipkou, sekundární nabídka se aktivuje.

Corel WinDVD rightclick menu Panel přehrávače

 

 

Panel přehrávače