Brug af Tidsstrækning

Tidsudstrækning giver mulighed for at ændre afspilningshastigheden fra halv hastighed til dobbelt hastighed, uden at miste stereo-output eller forvrænge lyden. Dette er en nyttig funktion, der giver dig mulighed for at tilpasse den samlede afspilningslængde, så den passer til dit behov. Hvis du skal se videoen færdig inden for en tidsperiode, der er kortere end videoens længde, kan du bruge tidsudstrækningsfunktionen til at øge hastigheden i afspilningen.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Brug af Tidsstrækning


Sådan konfigureres indstillinger for tidsstrækning

1 Klik på knappen Langsom eller Hurtig for at sænke eller øge hastigheden af afspilningen. Alternativt kan du bruge skyderen under knapperne til at kontrollere afspilningshastigheden.

Afspilningshastigheden vises i indstillingsboksen Afspilningshastighed. For at sikre at lyden ikke påvirkes under afspilningen, går maksimum og minimum hastighedsgrænserne fra 0,5x til 2x.

Resterende tid viser den tid, der er tilbage, før videoen slutter.

2 Tryk på radioknappen Standard, og indtast det bestemte tidspunkt, du vil afslutte gennemgangen af det aktuelle filmklip, der svarer til tiden på computeren.

3 Tryk på radioknappen Samlet filmtid for at angive den tid, der er til rådighed, til færdiggørelse af filmen.

For at returnere indstillingerne til standardværdier skal du klikke på knappen Nulstil.

 

 

Brug af Tidsstrækning