Justering af farve

WinDVD-farvekontroller ligner dem på dit fjernsyn. De giver mulighed for at justere lysstyrke, kontrast, nuance og andre parametre.

Corel WinDVD enhancements color Justering af farve


Sådan konfigurerer du lydindstillingerne:

På fanen Farve vælger du skærmenhed, så du kan anvende de indstillinger, der er optimeret til den. Valgmuligheder inkluderer Standard, LCD, CRT, Projektor og Tilpasset for at oprette en ny forudindstilling.

Juster følgende attributter ved at flytte deres tilhørende skydere.

  • Lysstyrke: Forøger eller sænker videoens lysstyrke.

  • Kontrast: Forøger eller sænker kontrasten.

  • Nuance: Justerer nuancen fra grøn til magenta.

  • Farve: Justerer farven fra sort til hvid for at få en mere levende farve.

  • GAMMA: Korrigerer billeder, der er designede til at skulle vises på ét medie (f.eks. et filmlærred) til at blive vist korrekt på en anden skærm (f.eks. en LCD).

For at returnere indstillingerne til standardværdier skal du klikke på knappen Nulstil.

 

 

Justering af farve