Afspillerpanel

Afspilningsrelaterede kommandoknapper findes på Afspillerpanelet.

Corel WinDVD player panel Afspillerpanel

Ikon
Funktion
Beskrivelse

Corel WinDVD pp audio Afspillerpanel

Lyd
Angiver den aktuelt anvendte lydteknologi, f.eks. PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS eller DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Afspillerpanel

Medietype
Angiver den aktuelle medietype, f.eks. DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, lyd-CD, Karaoke eller MP3.

Corel WinDVD pp volume Afspillerpanel

Justering af lydstyrke
Træk i skyderen for at forøge eller sænke lydstyrken under afspilning. Klik på Højttaler-ikonet for at slå lydstyrken fra.

Corel WinDVD pp stop Afspillerpanel

Stop
Klik for at standse medieafspilningen.

Corel WinDVD pp rewind Afspillerpanel

Spol tilbage
Klik på for at spole tilbage. Standard tilbagespolingshastighed er 1x. Du kan ændre denne til følgende hastigheder: 2x, 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp previous Afspillerpanel

Forrige kapitel
Klik for at springe til starten af det forrige kapitel.
Corel WinDVD pp play Afspillerpanel

Corel WinDVD pp pause Afspillerpanel

Afspil/Pause
Klik for at starte/pause videoafspilningen.

Når videoen er i løkke (ved hjælp af A-B Gentag eller LanguageMate), vil klik på Afspil/pause genoptage den normale afspilning.

Corel WinDVD pp next Afspillerpanel

Næste kapitel
Klik på for at springe til starten af det næste kapitel.

Corel WinDVD pp fastforward Afspillerpanel

Hurtigt fremad
Klik for at køre hurtigt fremad. Standard fremspolingshastighed er 2x. Du kan ændre denne til følgende hastigheder: 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Afspillerpanel

Fuld skærm/Gendan
Viser vinduet i fuldskærmstilstand. /Nulstiller vinduet til forrige størrelse.

Corel WinDVD pp elapsedtime Afspillerpanel

Medgået tid
Angiver antallet af timer:minutter:sekunder, som filmen har spillet.

Corel WinDVD note%20graphic Afspillerpanel

Når disken eller filen, som du afspiller, ikke inkluderer funktioner, der er nævnt ovenfor, vises knapperne som grå.

Højreklikmenu

Højreklikmenuen i WinDVD er en pop op-menu, som du får adgang til ved at højreklikke i visningsområdet.

Højreklikmenuen indeholder flere muligheder for kontrol af video- eller lydafspilning. Ikke alle mulighederne er tilgængelige hele tiden. Hvis en mulighed ikke er tilgængelig, bliver den gråmarkeret. Pile, der peger til højre for et menupunkt, angiver, at der findes en sekundær menu. Flyt musen over pileknappen for at aktivere den sekundære menu.

Corel WinDVD rightclick menu Afspillerpanel

 

 

Afspillerpanel