Spol tilbage og fremad

Hvis du vil spole tilbage eller fremad i filmen, skal du klikke på knappen Tilbage eller Hurtigt fremad. Afspilningshastigheden øges i takt med, at du klikker på knappen.

Corel WinDVD note%20graphic Spol tilbage og fremad

Når hastigheden for hurtigt fremad er indstillet til 2x, kan du stadig forstå dialogen.

 

 

Spol tilbage og fremad