Visning af film på hele skærmen

Dobbeltklik på visningsområdet, eller tryk på [Esc] for at skifte til fuldskærmstilstand.

Klik i visningsområdet en gang i fuldskærmstilstanden for at vise titellinjen og afspillerpanelet. Dobbeltklik eller tryk på [Esc] genopretter den forrige vinduesstørrelse.

Størrelsen på vinduet WinDVD kan ændres manuelt ved at klikke på og trække i kanterne.

Zooming og panorering

Tryk på [Ctrl] + [+] på tastaturet for at zoome ind til 150 %, to gange for at zoome ind til 200 % og en gang til for at zoome ind til 300 %. Tryk på [Ctrl] + [-] på tastaturet for at zoome ud. Brug musemarkøren for at panorere og flytte rundt i visningsområdet, når der zoomes ind.

Corel WinDVD tip%20graphic Visning af film på hele skærmen

Hvis du altid vil begynde afspilningen i fuldskærmstilstand, kan du aktivere Start fra fuldskærmstilstand i dialogboksen Konfiguration.

Skjule afspillerpanelet og titellinjen

Klik på visningsområdet for at skifte mellem at skjule og vise afspillerpanelet og titellinjen. Det giver dig ubegrænset visning af filmen, mens du står i fuldskærmstilstanden. Du kan også ‘støde’ markøren mod toppen eller bunden af skærmen for at vise de skjulte paneler.

Hvis du automatisk vil skjule afspillerpanelet og titellinjen efter et stykke tid uden museaktivitet, skal du aktivere AutoSkjul i dialogboksen Konfiguration.

 

 

Visning af film på hele skærmen