Konfiguration af afspilningskontrol

Indstillingerne for afspilningskontrol sætter dig i stand til at indstille kontroller under afspilning og optagelse. Det indstiller også dine muligheder for forældrekontrol, forhindring af uautoriserede brugere, f.eks. børn og mindreårige at se film, som har en høj MPAA-rating. LanguageMate er en funktion, som sætter dig i stand til at lære et nyt sprog via repetition. Det kan du også indstille.


Sådan konfigurerer du indstillingerne for afspilningskontrol

1 I dialogboksen Konfiguration klikker du på fanen Afspilningskontrol.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfiguration af afspilningskontrol

2 I Bogmærke/Optagekonfiguration vælger du destinationsmappen for dine bogmærkede/optagne billeder og filmklip.

3 I Kontrol af timing-konfiguration angiver du længden (i sekunder) af øjeblikkelig genafspilning eller antal sekunder, der skal springes fremad i titlen. Standardhastigheden for Øjeblikkelig gentagelse – Tid og Spring fremad-funktionerne er henholdsvis 5 til 30 sekunder.

4 Klik på Sæt adgangskode for at indstille forældrekontrolbegrænsninger til en dvd, der ligger over ratinggrænsen, som den er angivet i indstillingen Sæt rating.

5 Klik på Sæt rating for at indstille den maksimumrating (dvs. Alle ratings, G, PG, PG-13, R og NC-17), der er tilladt for at se film på WinDVD.

6 I Indstilling af kvikklip angiver du følgende valgmuligheder:

· I rullemenuen Optagestørrelse vælger du standard billedstørrelsen for optagne klip.

· Træk i skyderen Interval for at justere standardtidsperioden mellem hvert optaget billede i klippet.

· Træk i skyderen Afspilningshastighed for at justere standardhastigheden af klippet.

7 Vælg Aktiver LanguageMate for at aktivere LanguageMate™, som en en WinDVD-funktion, hvormed du kan lære sprog under afspilningen.

 

 

Konfiguration af afspilningskontrol