Konfiguration af Mobil teknologipakke

Mobil teknologi er optimeret til Intel Centrino Mobile-teknologi. Du kan nyde dine film uden at skulle bekymre dig om, at batteriet pludselig løber ud med WinDVDs optimerede strømbesparelsesindstillinger, hukommelses-caching og kontrol af batterilevetid. Strømsparefunktionen i Mobile Technology gælder kun, når systemet kører på batteri, især på bærbare computere.


Sådan konfigurerer du Mobil teknologipakkens strømsparefunktion

1 I dialogboksen Konfiguration klikker du på fanen Mobil teknologipakke.

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack Konfiguration af Mobil teknologipakke

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver WinDVD mobilt strømskema for at aktivere i den mobile teknologi-strømsparefunktionerne og maksimere batteriets levetid, når du kører WinDVD på din bærbare.

3 Klik på Vis mobile strømindstillinger for at få vist og tilpasset strømspareindstillingerne.

4 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver mobile strømoptimeringer for at aktivere systemets hukommelsesoptimeringer for at spare strøm.

5 I rullemenuen Brug af systemhukommelse vælger du mellem en række strømsparetilstande:

· Aggressiv: Har den bedste strømbesparelsesfunktion, men kan påvirke ydelsen på andre programmer, der kører på samme tid.

· Gennemsnit: Giver nogen strømsparefunktion. Påvirker ikke andre programmer nævneværdigt.

· Konservativ: Giver den ringeste strømbesparelse, men giver mulighed for maksimal fleksibilitet til at køre nye programmer.

6 I Minimum batteri, der skal bruges for at afspille, skal du skubbe skyderen fra venstre til højre for at angive minimum batterikøretid. Denne indstilling forhindrer din bærbare fra uventet at slukke under fortsat filmafspilning. Når batterilevetiden når den angivne niveau, vil WinDVD automatisk lukke, og du kan stadig bruge din bærbare til andre programmer.

7 Klik på OK.

 

 

Konfiguration af Mobil teknologipakke