Konfiguration af præferencer

Præferenceindstillingerne giver mulighed for at definere indstillinger af generelle funktioner.


Sådan konfigurerer du præferenceindstillingerne

1 I dialogboksen Konfiguration klikker du på fanen Præferencer.

Corel WinDVD setup preferences Konfiguration af præferencer

2 I rullemenuen AutoGenoptag vælger du mellem følgende muligheder:

· Start altid fra begyndelsen: Genoptager afspilning i begyndelsen af disken.

· Start altid fra sidste placering: Genoptager afspilning der, hvor disken standsede.

3 I Præference for afspiller markerer du Start fra fuldskærmstilstand for at starte dvd’en i fuldskærmstilstanden.

Vælg enten Normal eller Altid øverst for at indstille skærmadfærd for videovinduet.

4 I Fuld skærm-kontrolkonfiguration vælger du en af følgende muligheder:

· AutoSkjul: Skjuler automatisk afspillerpanelet og titellinjen efter en periode uden museaktivitet. Du kan angive antallet af sekunder, før afspillerpanelet og titellinjen automatisk skjules.

· Vis: Viser afspillerpanelet og titellinjen i fuldskærmstilstand.

· Skjul: Viser ikke afspillerpanelet og titellinjen i fuldskærmstilstand.

Marker Aktiver skærmvisning for at vise kontrolpaneler og andre oplysninger på skærmen. Kaldes også OSD, On-Screen Display, og sætter brugere i stand til at se oplysninger eller vælge muligheder.

5 I rullemenuen Menusprog vælger du standard menusproget.

6 I rullemenuen Lydsprog vælger du standard lydsproget.

7 I rullemenuen Undertekstsprog vælger du standard undertekstsproget.

8 I rullemenuen Undertekst/format til tekstet for hørehæmmede vælger du enten muligheden Normal eller Gennemsigtig.

· Normal: Undertekster vises i deres oprindelige tilstand.

· Gennemsigtig: Undertekster vises som let gennemsigtige.

9 Klik på OK.

 

 

Konfiguration af præferencer