Optagelse af billeder og klip

WinDVD tillader optagelse af statiske billeder eller bevægelsesklip under filmafspilning af DVD-Video og videofiler.


Sådan optages et stillbillede

Optag din perfekte filmscene, og brug den på computeren som skrivebordstapet, eller send den som en e-mail-vedhæftning.

1 Når du ser en videofil, skal du klikke på Værktøj og vælge Bogmærker. Optagebrowseren vises.

2 Klik på knappen Corel WinDVD capture add Optagelse af billeder og klip for at optage det aktuelle billede.

Som standard vises det optagne billede i optagebrowseren, og billedfilerne gemmes som *.BMP-filer i Documents and Settings\[brugerprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture folder.


Sådan slettes en optaget billedminiature

Vælg billedminiaturen i optagebrowseren, og klik på knappen Corel WinDVD capture delete Optagelse af billeder og klip. Kun miniaturen slettes, og billedfilen forbliver i mappen Optag.


Sådan sendes et optaget billede via e-mail

1 Klik på knappen Corel WinDVD capture email Optagelse af billeder og klip i optagebrowseren.

2 WinDVD genererer vedhæftningen og starter så standard e-mail-programmet.


Sådan optages et videoklip med Kvikklip

WinDVD sætter dig i stand til at oprette et animeret billede fra et udvalgt filmklipsegment. Du kan dele det animerede billede med dine venner ved at sende billedfilen som en e-mail-vedhæftning. Som standard gemmes de animerede billeder i Documents and Settings\[brugerprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture folder.

1 Når du ser en videofil, skal du klikke på Værktøj > Optag. Det åbner optagebrowseren.

2 Når du kommer til det sted i videoen, som du vil optage, skal du klikke på knappen Corel WinDVD quickclip record Optagelse af billeder og klip. Det starter optagelsesprocessen.

Bemærk: Den maksimale længede af bevægelsesoptagelse i WinDVD er kun op til 15 sekunder. Når den optagne scene når tidsgrænsen, vil optagelsen automatisk standse, og klippet gemmes i mappen Optag.

3 Klik på knappen Corel WinDVD quickclip stoprecord Optagelse af billeder og klip for at standse bevægelsesoptagelse.

4 De optagne klip vises som miniaturebilleder i optagebrowseren. Hvis du vil se et større eksempel på miniaturer, sk
al du dobbeltklikke på miniaturen.

Som standard gemmes optagne klip som *.GIF-filer i optagebiblioteket i WinDVD-mappen.


Sådan sendes kvikklip via e-mail

1 Klik på knappen Corel WinDVD capture email Optagelse af billeder og klip i optagebrowseren.

2 WinDVD genererer vedhæftningen og starter så standard e-mail-programmet.


Sådan konfigureres indstillingen af kvikklip

1 Højreklik på visningsområdet, og vælg Konfiguration.

2 På fanen Afspilningskontrol indstiller du de foretrukne valgmuligheder i Indstilling af kvikklip og klikker på Apply. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

 

 

Optagelse af billeder og klip