Lære med LanguageMate

LanguageMate™ giver dig mulighed for at lære et nyt sprog via gentagelse. På samme måde som A/B Gentag giver det dig mulighed for at sætte afspilningen i løkke i et forudindstillet tidsrum.

Hvis Aktiver LanguageMate er markeret på fanen Afspilningskontrol i Konfiguration, skal du højreklikke på visningsområdet og klikke på Gentag og så vælge LanguageMate for at aktivere funktionen.

Du kan også vælge det tidsrum løkken skal køre. Vælg mellem LanguageMate 6 sek., LanguageMate 12 sek. eller LanguageMate 18 sek. også fra højreklikmenuen.

Afspilningen gentages, indtil du vælger Ingen gentagelse i menuen.

 

 

Lære med LanguageMate