Αναπαραγωγή διαφόρων μέσων

Το WinDVD είναι μια καθολική εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αναπαραγωγή δίσκων, αρχείων και φακέλων. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ροή βίντεο σε δίκτυο UPnP.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 

 

Αναπαραγωγή διαφόρων μέσων