Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων

Για να αναπαράγετε δίσκους βίντεο και ήχου, κάντε κλικ στο Άνοιγμα στη Γραμμή λεζάντας, κάντε κλικ στη Μονάδα οπτικού δίσκου και επιλέξτε τη μονάδα στην οποία βρίσκεται ο δίσκος σας.

Corel WinDVD note%20graphic Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν αναπαράγετε ένα δίσκο αυτόματης αναπαραγωγής. Αλλιώς, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο βίντεο που είναι εγγεγραμμένο σε έναν οπτικό δίσκο επιλέγοντας Άνοιγμα > αρχείου ή Άνοιγμα > φακέλου.

Υποστηριζόμενοι οπτικοί δίσκοι

Βίντεο

  • VCD, Καραόκι

  • SVCD

  • Δίσκος DVD με περιεχόμενο DVD-Video

  • Περιεχόμενο AVCHD σε δίσκο DVD

Ήχος

  • Κομμάτια CD ήχου

 

 

Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων