Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του WinDVD. Προτείνονται διαφορετικές λύσεις για κάθε πρόβλημα.

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να αντιμετωπίσετε τα εξής:

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων