Άνιση αναπαραγωγή βίντεο

Εάν η αναπαραγωγή της ταινίας σας γίνεται με άνισο τρόπο, βεβαιωθείτε ότι το υλικό σας πληροί ή υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση του WinDVD. Εάν τις πληροί, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στη ρύθμιση DMA. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DMA της μονάδας δίσκου DVD-ROM είναι ενεργοποιημένη πριν χρησιμοποιήσετε το WinDVD. Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του DMA για τα Windows Vista®.


Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση DMA

1 Κάντε κλικ στον Πίνακα ελέγχου στο Μενού έναρξης και διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα και συντήρηση.

2 Κάντε κλικ στο Διαχείριση συσκευών.

3 Κάντε διπλό κλικ στο Ελεγκτές IDE ATA/ATAPI ή κάντε κλικ στο σήμα συν που βρίσκεται κοντά σε αυτό για να το αναπτύξετε.

4 Κάντε δεξί κλικ στο Δευτερεύον κανάλι IDE και επιλέξτε Ιδιότητες.

5 Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις για προχωρημένους και επιλέξτε Ενεργοποίηση DMA στο Ιδιότητες συσκευής.

6 Κάντε κλικ στο OK.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο επιλογής DMA στο σύστημά σας, ενδέχεται να έχετε μητρική κάρτα που δεν υποστηρίζει DMA, ή μπορεί να απαιτείται ένα νέο σετ προγραμμάτων οδήγησης για να ενημερώσετε την υποστήριξη της μητρικής κάρτας.

Επαληθεύστε τον τύπο της μητρικής κάρτας που έχετε και επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση του κατασκευαστή για να λάβετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης του chipset. Μερικές διαδικτυακές διευθύνσεις λογικής πυρήνα του chipset αναφέρονται παρακάτω:

 

 

Άνιση αναπαραγωγή βίντεο