Μείωση φορτίου CPU

Τα κυκλώματα γραφικών με ενσωματωμένη Αντιστάθμιση κίνησης υλικού (Hardware Motion Compensation – HWMC) μειώνουν το φόρτο 20 με 30% των απαιτήσεων του επεξεργαστή για αποκωδικοποιητές λογισμικού DVD. Σημειώστε ότι η ποιότητα του HWMC διαφέρει ανάλογα με την κάρτα.

Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το HWMC για να καθορίσετε εάν η αναπαραγωγή είναι καλύτερη με τη χρήση λογισμικού ή υλικού. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει στην καρτέλα Οθόνη του πλαισίου διαλόγου Ιδιότητες.

Το WinDVD περιλαμβάνει υποστήριξη για IDCT με υποβοήθηση υλικού ή Αποκωδικοποίηση ανάστροφου διακριτού συνημιτονοειδή μετασχηματισμού (Inverse Discrete Cosine Transformation) όταν είναι ενσωματωμένη στο υποσύστημα γραφικών.

Όπως με την αντιστάθμιση κίνησης υλικού με υποβοήθηση υλικού, το IDCT υλικού μειώνει περαιτέρω το φόρτο της CPU και τις απαιτήσεις επεξεργαστή 10 με 15%.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της Corel www.corel.com. Θα βρείτε μια πλήρη λίστα Συχνών Ερωτήσεων στη διαδικτυακή μας τοποθεσία καθώς και ένα σύνδεσμο στην τεχνική μας υποστήριξη.

 

 

Μείωση φορτίου CPU