Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη

Το κύριο παράθυρο του WinDVD αποτελείται από τη Γραμμή λεζάντας για προσαρμογές, την Περιοχή προβολής για την εμφάνιση του βίντεο και τον Πίνακα του προγράμματος αναπαραγωγής με τα στοιχεία ελέγχου της αναπαραγωγής.

Corel WinDVD main window Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 

 

Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη