Γραμμή λεζάντας

Η Γραμμή λεζάντας εμφανίζει τις επιλογές για την προσαρμογή της εμφάνισης του παραθύρου σας.

Μενού
Λειτουργία
Περιγραφή

Corel WinDVD captionbar open Γραμμή λεζάντας

Επιλογή πηγής μέσων
Εμφανίζει τις επιλογές ανοίγματος αρχείων, συμπεριλαμβανομένων:

  • Μονάδα οπτικού δίσκου Ανοίγει ένα αρχείο μέσων από τη μονάδα δίσκου DVD.

  • Αρχείο Ανοίγει ένα αρχείο μέσων από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή από το UPnP του δικτύου.

  • Φάκελος Ανοίγει ένα αρχείο μέσων από ένα φάκελο DVD.

Corel WinDVD captionbar tools Γραμμή λεζάντας

Εργαλεία
Εμφανίζει ένα υπομενού επιλογών, που περιλαμβάνει:

  • Σελιδοδείκτες Ανοίγει το παράθυρο περιήγησης σελιδοδεικτών.

  • Καταγραφή Ανοίγει το παράθυρο περιήγησης καταγραφών.

  • Βελτιώσεις Εμφανίζει ένα υπομενού με καρτέλες για τη βελτίωση του ήχου και της εικόνας.

Corel WinDVD captionbar dvd Γραμμή λεζάντας

Τύπος μέσων
Υποδεικνύει τον τύπο μέσων που αναπαράγεται και εμφανίζει ένα υπομενού επιλογών οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το στοιχείο αναπαραγωγής όπως:

  • Μενού τίτλου Εμφανίζει το μενού του δίσκου DVD.

  • Κύριο μενού Εμφανίζει το κύριο μενού του δίσκου DVD.

Corel WinDVD captionbar eject Γραμμή λεζάντας

Εξαγωγή
Εξάγει τον οπτικό δίσκο από τη μονάδα.

Corel WinDVD captionbar corelguide Γραμμή λεζάντας

Οδηγός της Corel
Εμφανίζει τον Οδηγό της Corel, παρέχοντας πρόσβαση σε διάφορες πηγές βοήθειας.

Corel WinDVD captionbar info Γραμμή λεζάντας

Πληροφορίες
Εμφανίζει/αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με το βίντεο.

Corel WinDVD captionbar minimize Γραμμή λεζάντας

Ελαχιστοποίηση
Κρύβει το παράθυρο αλλά διατηρεί την εφαρμογή ενεργή και γρήγορα προσβάσιμη από τη γραμμή εργασιών.
Corel WinDVD captionbar maximize Γραμμή λεζάντας Corel WinDVD captionbar restore Γραμμή λεζάντας
Μεγιστοποίηση/Επαναφορά
Εμφανίζει το παράθυρο σε λειτουργία πλήρους οθόνης. / Επαναφέρει το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του.

Corel WinDVD captionbar exit Γραμμή λεζάντας

Έξοδος
Κλείνει την εφαρμογή αναπαραγωγής WinDVD.

 

 

Γραμμή λεζάντας