Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Τα κουμπιά εντολών που σχετίζονται με την αναπαραγωγή βρίσκονται στον Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής.

Corel WinDVD player panela Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή

Corel WinDVD pp audio Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Ήχος
Υποδεικνύει την τρέχουσα τεχνολογία ήχου που χρησιμοποιείται όπως PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS, ή DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Τύπος μέσων
Υποδεικνύει τον τρέχοντα τύπο μέσων όπως DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, CD ήχου, Καραόκι ή MP3.

Corel WinDVD pp volume Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Στοιχεία ελέγχου έντασης
Σύρετε το ρυθμιστικό για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου αναπαραγωγής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου για σίγαση του ήχου.

Corel WinDVD pp stop Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Διακοπή
Κάντε κλικ για διακοπή της αναπαραγωγής.

Corel WinDVD pp rewind Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Γρήγορη επαναφορά
Κάντε κλικ στο κουμπί για γρήγορη επαναφορά. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα επαναφοράς είναι 1x. Μπορείτε να την αλλάξετε στις ακόλουθες: 2x, 4x, 8x, 20x ή 60x.

Corel WinDVD pp previous Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Προηγούμενη ενότητα
Κάντε κλικ για μετάβαση στην αρχή της προηγούμενης ενότητας.
Corel WinDVD pp play Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Corel WinDVD pp pause Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή/Παύση
Κάντε κλικ για εκκίνηση/παύση της αναπαραγωγής του βίντεο.

Όταν το βίντεο κάνει κύκλους (με χρήση του Επανάληψη A-B ή του Languagemate) αν κάνετε κλικ στο Αναπαραγωγή/Παύση θα συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Corel WinDVD pp next Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Επόμενη ενότητα
Κάντε κλικ στο για μετάβαση στην αρχή της επόμενης ενότητας.

Corel WinDVD pp fastforward Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Γρήγορη προώθηση
Κάντε κλικ για γρήγορη προώθηση. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα προώθησης είναι 2x. Μπορείτε να την αλλάξετε στις ακόλουθες: 4x, 8x, 20x ή 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Πλήρης οθόνη/Επαναφορά
Εμφανίζει το παράθυρο σε λειτουργία πλήρους οθόνης. / Επαναφέρει το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του.

Corel WinDVD pp elapsedtime Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Χρόνος που διήλθε
Υποδεικνύει τον αριθμό των ωρών:λεπτών:δευτερολέπτων αναπαραγωγής της ταινίας.

Corel WinDVD note%20graphic Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

Όταν ο δίσκος ή το αρχείο που αναπαράγεται δεν συμπεριλαμβάνει δυνατότητες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου θα εμφανίζονται γκριζαρισμένα.

Μενού δεξί κλικ

Το μενού δεξί κλικ του WinDVD είναι ένα αναδυόμενο μενού στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση κάνοντας δεξί κλικ στην Περιοχή προβολής.

Το μενού Δεξί κλικ παρέχει αρκετές επιλογές για τον έλεγχο της αναπαραγωγής βίντεο ή ήχου. Δεν θα είναι πάντα διαθέσιμες όλες οι επιλογές. Εάν μια επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, θα εμφανίζεται γκριζαρισμένη. Τα βέλη που δείχνουν στα δεξιά ενός στοιχείου μενού υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα δευτερεύον μενού. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το κουμπί με το βέλος για να ενεργοποιηθεί το δευτερεύον μενού.

Corel WinDVD rightclick menu Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής

 

 

Πίνακας προγράμματος αναπαραγωγής