Εφαρμογή βελτιώσεων εικόνας

Η καρτέλα Βελτίωση εικόνας σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε φίλτρα και εφέ στην εικόνα σας, παρέχοντάς σας μια νέα οπτική εμπειρία.

Corel WinDVD enhancements video%20enhancement Εφαρμογή βελτιώσεων εικόνας


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις βελτίωσης εικόνας

1 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εφέ για να εφαρμόσετε το φίλτρο στην εικόνα. Επιλέξτε από τα ακόλουθα εφέ:

Βελτίωση κινηματογράφου: Αυξάνει την καθαρότητα της εικόνας για αναπαραγωγή κινηματογραφικής ποιότητας με χρήση της τεχνολογίας Corel.

Μείωση χιονιών: Βελτιώνει και παράγει μια καθαρότερη εικόνα.

Αύξηση ανάλυσης: Εφαρμόζει ένα πιο ρεαλιστικό και φυσικό εφέ με τις επιλογές Βασικό και Για προχωρημένους.

Ευκρίνεια: Βελτιώνει τις λεπτομέρειες στην εικόνα, δημιουργώντας ένα εφέ οξύτητας.

Μείωση μπλοκ: Χρησιμοποιεί το φίλτρο μείωσης μπλοκ του απόκωδικοποιητή h264. Παράγει εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε χαμηλές ταχύτητες δεδομένων.

Σημείωση: Τα εφέ εικόνας μπορεί να είναι ή να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον τρέχοντα δίσκο που αναπαράγεται.

2 Στην επιλογή Αποδιαπλοκή, επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε εάν το περιεχόμενο του βίντεο απαιτεί μετατροπή από πεπλεγμένη σε προοδευτική σάρωση. Δύο βασικές τεχνικές αποδιαπλοκής είναι το weave και το bob.

Αυτόματο: Το WinDVD καθορίζει αυτόματα τη σωστή μέθοδο αποδιαπλοκής.

Υποχρεωτική λειτουργία bob: Δημιουργεί ένα πλήρες καρέ από ένα μόνο πεδίο διπλασιάζοντας κάθε γραμμή. Αυτή η τεχνική έχει ως αποτέλεσμα ένα ελαφρό θάμπωμα.

Υποχρεωτική λειτουργία weave: Συνδυάζει δύο συνεχόμενα πεδία σε ένα καρέ. Αυτή η τεχνική έχει ως αποτέλεσμα πιο ευκρινή εικόνα.

Προοδευτική: Η προοδευτική αποδιαπλοκή είναι η τρέχουσα τεχνολογία αιχμής στο βίντεο, με δυνατότητα μετατροπής 60 πεπλεγμένων πεδίων σε 60 προοδευτικά καρέ, διπλασιάζοντας την ταχύτητα δεδομένων βίντεο για πιο ομαλή αναπαραγωγή DVD.

3 Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Έξυπνη παραμόρφωση και επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την έξυπνη παραμόρφωση. Αυτή η δυνατότητα παρέχει αντιστάθμιση για τις διαφορές στην αναλογία διαστάσεων όταν βλέπετε περιεχόμενο 4:3 σε 16:9 και αντιστρόφως. Ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση επεκτείνοντας μόνο τα άκρα του βίντεο και διατηρώντας το αρχικό περιεχόμενο στο κέντρο της εικόνας.

Απενεργοποιημένο: Απενεργοποιεί τη λειτουργία έξυπνης παραμόρφωσης.

Επέκταση σε 4:3: Προσαρμόζει περιεχόμενο βίντεο 4:3 για να ταιριάζει σε αναλογία διαστάσεων 16:9. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Κέντρου και Πλάτους ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Επέκταση σε 16:9: Προσαρμόζει περιεχόμενο βίντεο 4:3 για να ταιριάζει σε αναλογία διαστάσεων 16:9.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κι άλλες προσαρμογές μέσω των ρυθμιστικών Κέντρο και Πλάτος αν διατίθενται στο περιεχόμενο που αναπαράγεται.

Πατήστε Επαναφορά για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.

 

 

Εφαρμογή βελτιώσεων εικόνας