Ρυθμίσεις ήχου για προχωρημένους

Για όσους θέλουν επιπλέον ευελιξία, το WinDVD συμπεριλαμβάνει πρόσθετες επιλογές στην καρτέλα Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου/εικόνας.

Αποστολή 0.1 (LFE Subwoofer) σε ηχεία/ακουστικά

Αυτή η δυνατότητα έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή απώλειας εφέ χαμηλών συχνοτήτων (LFE, subwoofer ή κανάλι 0.1) σε πηγές Dolby Digital σε ένα σύστημα που δεν διαθέτει εγκατεστημένο υπογούφερ.

Επιλέξτε Αποστολή 0.1 (LFE Subwoofer) σε ηχεία/ακουστικά για την αποστολή του σήματος υπογούφερ στο μπροστινό αριστερό και μπροστινό δεξί ηχείο (ή στα ακουστικά). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το WinDVD στέλνει εξίσου το σήμα των εφέ χαμηλών συχνοτήτων στα κύρια ηχεία ή στα ακουστικά. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι να υπάρχει πιο πλούσιος ήχος χωρίς υπογούφερ.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα μόνο εάν τα κύρια ηχεία σας μπορούν να αντέξουν σημαντική ενέργεια μπάσων κάτω από τα 80 Hz. Δεν συνίσταται για χρήση με τα περισσότερα ηχεία υπολογιστών.

 

 

Ρυθμίσεις ήχου για προχωρημένους