Ρύθμιση συσκευής αναπαραγωγής

Η καρτέλα Συσκευή αναπαραγωγής παρέχει επιλογές για τη συσκευή εξόδου ήχου, τον καθορισμό τεχνολογίας ήχου και τη ρύθμιση απολαβής των ηχείων.

Corel WinDVD enhancements playback%20device Ρύθμιση συσκευής αναπαραγωγής


Για να επιλέξετε συσκευή αναπαραγωγής

Στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή συσκευής, επιλέξτε μια συσκευή εξόδου ήχου.

  • Επιλέξτε Ακουστικά εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά μέσω της υποδοχής ακουστικών.

  • Επιλέξτε Ηχεία (ο αριθμός ηχείων εντοπίζεται αυτόματα) εάν ακούτε τον ήχο της ταινίας μέσω ηχείων.

  • Επιλέξτε Έξοδος S/PDIF αν συνδέετε την ηχητική σας έξοδο σε ένα δέκτη που υποστηρίζει τεχνολογία ήχου Dolby ή DTS.


Για να ρυθμίσετε τα ηχεία

Η περιοχή ελέγχου των ηχείων εμφανίζει τη θέση των ηχείων ή των ακουστικών όπως έχουν επιλεγεί από την Επιλογή συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά δίπλα από τα αντίστοιχα ηχεία για να ρυθμίσετε την απολαβή για κάθε ηχείο. Κάντε κλικ στο πλαίσιο πάνω από το ρυθμιστικό απολαβής για να ρυθμίσετε τη χρονοκαθυστέρηση για κάθε ηχείο. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κάτω από το ρυθμιστικό απολαβής για να επαναφέρετε τη χρονοκαθυστέρηση για κάθε ηχείο.


Για να εφαρμόσετε την τεχνολογία φιλτραρίσματος και μείωσης θορύβου

Ανάλογα με την επιλεγμένη συσκευή εξόδου ήχου, στο αναπτυσσόμενο μενού Τεχνολογία θα εμφανιστούν διαφορετικές ομάδες επιλογών. Καθορίστε την τεχνολογία φιλτραρίσματος και μείωσης θορύβου που θα χρησιμοποιηθεί για τον ήχο.

  • Στερεοφωνικός: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ή ήχου με στερεοφωνικό ήχο.

  • Dolby για ακουστικά: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή κρυστάλλινου εικονικού ήχου με χρήση της τεχνολογίας Dolby Virtual Speaker. Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker παρέχει προσομοίωση ήχου για διαμόρφωση ηχείου δύο καναλιών και δημιουργεί ρεαλιστικό ήχο surround από αυτά τα δύο ηχεία. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό Μέγεθος αίθουσας για να καθορίστε την περιοχή κάλυψης για τα εικονικά ηχεία. Επιλέξτε το πλαίσιο Dolby Pro Logic IIx για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επεκτείνετε τον υπάρχοντα στερεοφωνικό ή 5.1-κάναλο ήχο σε αναπαραγωγή ήχου 6.1 ή 7.1 καναλιών. Επιλέξτε Λειτουργία ταινίας ή Λειτουργία μουσικής από το αναπτυσσόμενο μενού ανάλογα με την τρέχουσα αναπαραγωγή.

  • Ακουστικά SRS: Παρέχει πραγματικό περιβάλλοντα (surround) ήχο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SRT. Επιλέξτε το πλαίσιο SRS TrueSurround XT για περαιτέρω προσαρμογή των ηχητικών σας προτιμήσεων. Όταν επιλεγεί, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

SRS dialog clarity: Ο διάλογος στον ήχο της κινηματογραφικής ταινίας είναι πολλές φορές δύσκολο να γίνει κατανοητός λόγω θορύβου στο παρασκήνιο, ανεπαρκών ηχείων ή κακής μίξης ήχου. Η καθαρότητα διαλόγου SRS σας παρέχει τη δυνατότητα να ακούσετε κρυστάλλινο καθαρό διάλογο από το υλικό αναπαραγωγής. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να λάβετε μέγιστη καθαρότητα.

SRS trubass: Ο κινηματογραφικός ήχος των σύγχρονων ταινιών έχει πολύ βαθύ μπάσο. Το SRS trubass βελτιώνει την αναπαραγωγή του ήχου της ταινίας προωθώντας τον μπάσο ήχο του υπογούφερ σε μικρά ηχεία και ακουστικά. Βελτιώνει επίσης τις δυνατότητες των ηχείων χαμηλού εύρους αν έχετε ήδη υπογούφερ. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό του trubass για να απολαύσετε πλουσιότερο, μπάσο ήχο κινηματογραφικής αίθουσας.

  • Ακουστικά Corel: Βελτιστοποιεί τις ηχητικές ρυθμίσεις σας με την τεχνολογία της Corel.

  • Εικονικό ηχείο Dolby: Το Εικονικό ηχείο Dolby παρέχουν προσομοίωση ήχου για διαμόρφωση δύο καναλιών και δημιουργεί ρεαλιστικό περιβάλλοντα ήχο από αυτά τα δύο ηχεία. Επιλέξτε από Αναφορά, Ευρύ 1 και Ευρύ 2 για να καθορίσετε την περιοχή κάλυψης των εικονικών ηχείων.

Dolby Pro Logic IIx: Επεκτείνει τον υπάρχοντα στερεοφωνικό ή 5.1-κάναλο ήχο σε αναπαραγωγή ήχου 6.1 ή 7.1 καναλιών Επιπρόσθετα της εξόδου 5.1 καναλιών Dolby II, το Dolby IIx δημιουργεί πίσω δεξιά και πίσω αριστερά εξόδους καναλιών για να σας παρέχει εμπειρία πραγματικού περιβάλλοντος ήχου.

  • SRS XT: Παρέχει την ίδια τεχνολογία SRS με την επιλογή Ακουστικά SRS για την τρέχουσα διαμόρφωση των ηχείων σας.

 

 

Ρύθμιση συσκευής αναπαραγωγής